Tính năng bát quái trong game tru thần

Bát quái là một tính năng mới của Tru Thần Online nên có nhiều game thủ còn chưa nắm bắt được, để nắm bắt được tính năng này mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn:

Để tiến hành nâng cấp bát quái,các bạn chọn Tính Năng – Nhất trịch càn khôn

[IMG]

Tiếp theo,Bạn sẽ vào giao diện up như hình dưới, sau đó chọn nhất trịch càn khôn để up bằng lương hoặc xu, mỗi cấp sẽ có tỉ lệ thành công và mức lương khác nhau. Nếu muốn up nhanh, bạn chọn dịch chuyển càn khôn sẽ up được 5 cấp và có xác suất nhân đươc tính năng vô cưc càn khôn

[IMG]

Sau khi sư dụng vô cưc càn khôn co khả năng nhận được mảnh vỡ càn khôn. 5 manh vỡ có thể đổi bt cam tai cư lôc thành

[IMG]
[IMG]

Các mức bao thach tăng dần theo màu Trắng-Lục-Lam-Tím-Cam.
Sau khi có các bao thach, bạn có thể khảm để nâng cao thuộc tính va nuốt những bao thach phụ để nâng câp bao thach đã khảm.

[IMG]