Thủ thuật vượt qua thất thú ải trong ninja school

Như anh em đã biết teamobi cho ra cái thất thú ải trong game ninja school online mà không hướng dẫn cách đi cho anh em quả thật rất vất vả. Mình đã đi và tìm hiểu được cách vượ qua thất thú ải rất dễ dàng. Vì thế hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm này cho các bạn chưa biết nhé, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn được phần nào.

Đầu tiên anh em pt 1 đội đủ 6 (nên pt 2 kiếm 1 quạt 1 đao 2 kunai hoặc tiêu cung). Sau khi vào trong thất thú ải sẽ có 1 cái cột gì đó mình không nhớ tên hp 12tr. Và 1cửa boss con bên phải.ae 5 người tập trung đánh cột và chỉ có 1người ra đc ngoại đánh quái.

Nếu người ra ngoài bi quái đánh die sẽ quay về cửa đầu tiếp tục người tiếp theo vào đánh nhưng anh em đừng vội vào mà phải đánh chết cái cột xong rồi vào. Nếu cột chưa chết mà đã vào là cái cột sẽ hồi lại 12 triệu hp ban đầu. Anh em sẽ phải đánh chết 7 cái cột đó sẽ mở ra 1 cửa cuối có 1 c0n boss trong đó. Anh em đánh chết nó là win. Anh em đọc tham khảo nhé vì mới đi lần đầu nên chỉ biết vậy.