Phiên bản mới nhất Ninja school online của team

Tin tức mới nhất về phiên bản Ninja School online của Team Đây là phiên bản Alpha Test không nạp tiền ,được cung cấp trực tiếp từ nhà phát hành không gắn kích hoạt và không gắn thanh toán . Bản test nhằm để cộng đồng đánh giá chất lượng đỉnh cao của nhà phát […]