Sự kiện Cài lại dẹp loạn game Thủy hữ 3D

Chào các bạn, BQT Thủy Hử 3D xin gửi đến các bạn sự kiện Cài lại Dẹp loạn Thời gian: 0:00 18/12/2013 đến 23:59 19/12/2013 Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Nội dung: Trong thời gian sự kiện, hàng ngày người chơi tích lũy sử dụng xu reset dẹp loạn 2 lần có thể nhận bảo rương […]