[Ninja] Thủ thuật đi hang động 4x win, 45

Cũng như tiêu đề, với việc vượt qua hạng động 4x, 45 game  ninja school không có gì là khó, chúng ta biết vận dụng một số kĩ năng sẽ dễ dàng vượt qua, và sau đây là  những chia sẻ của mình mong các bạn đóng góp ý kiến, đó là những kinh nghiệm […]