Quy luật săn boss trong game ninja school online

Quy luật săn boss ninja school theo mình là chính xác nhất, những vấn đề sau cũng là cách nghĩ của riêng mình, anh em đừng chém quá tay nhé

A. Gặp thằng lerver cao lại giành thì hãy bỏ chạy, xong nó sẽ lao vào bém boss ta quay lại phối hợp boss thịt nó, đa số những thằng này nó không bém boss trước mà bém ta trước để giành boss.
B. Gặp thằng lerver nhỏ giành boss thì cứ thế chĩa vào nó mà thịt, hoặc đứng yên ngừng bém chờ boss giết nó xong thì ta bém tiếp,vì khi nó vào boss nó dựa hơi lerver cao để ké boss,mà nó bém vào boss sau mình boss sẽ bém nó trước.
C. Hãy săn những nơi có nhiều bãi trian, vì có trian thì boss mới hay ra.
D. Hãy sang khu khác nếu như có người săn cùng, vì ở khu đó chỉ tốn công chiến đấu. Điều 2. Đối với người đi giành boss.
A. Nếu địch thủ lerver nhỏ ta bém thẳng vào địch thủ chứ không được bém boss, nó sẽ bõ chạy và chờ trong vài giây nếu nó không quay lại ta hãy bắt đầu bém boss.
B. Nếu địch thủ lerver cao ta cứ đứng chờ nó bém gần xong ta giết nó lấy boss, vìlúc nó đang bém boss ta có đứng ngay mặt boss cũng chỉ bém nó.
C. Nếu địch thủ thấy ta vào mà bém ta thì cứ bem lại không cần chạy, vì lúc này ta chưa bém boss, vàboss chỉ bém vào nó. Điều 3. Đối với người đi ăn ké.
A. Khi gặp boss ta phải làm người tiên phong vào boss đầu tiên, bém vài nhát xong đứng chờ bọn kia bém gần xong ta phụ vài nhát là ăn, vì như thế để đề phòng những thằng chuyên khử dân ăn ké.
B. Trường hợp ta bém vào boss mà không ai hùa vào thì ta đứng sang 1 bên khỏi tầm boss, và cứ thế chờ ai bém ta lao vào ăn phát cuối,bởi vì phần thưởng chỉ ưu tiên người bém phát đầu, tất cả bọn bém sau đều không được tiền, việc nhặt đá cũng như thế. Điều 4. Những điều cần biết.
A. Chỉ săn boss vừa sức mình đểcó thể thự hiện những quy luật tốt hơn, ví dụ; những con boss vừa bém vừa bị pk mà chạy được .v..v…
B. Khi dùng thủ thuật ké boss ta phải ké những con boss thật lớn, mới đáng đồng tiền bát gạo.