Phá Làng Xa Nhiệm Vụ khá hay trong game ninja

Đây là một tính năng nhiệm vụ rất hấp dẫn trong game ninja school, để có thể vượt qua nhiệm vụ chính tuyến này, đòi hỏi ở các học viên một kỹ năng nhất định, và sau là đặc điểm cũng như yêu cầu của nhiệm vụ

Tìm những ngôi làng bị thất truyền trong thới giới ninja , mở ra một hành trình mới đầy rẫy những gian lao nguy hiểm cho các học viên của Ninja School là nhiệm vụ chính lần này.

ninja

Nội dung nhiệm vụ :

– Trình độ cấp 7

– Đến khu luyện tập

– Đến khu rừng già

– Đến cách đồng Fuki

-Gặp Umayaki báo cáo

Các bạn có thể mở bản đồ để biết thêm thông tín chi tiết của các địa điểm, chúc các bạn thành công