[Ninja] Toàn tập kĩ năng sơ, tiềm năng sơ

Sau đây là kĩ năng và tiềm năng sơ của game ninja school, các bạn tham khảo nhé

Tiềm năng sơ =>Dịch cân kinh:
+ Được đổi từ 300 mảnh gjấy vụn (mảnh gjấy vụn thu thập từ nhiệm vụ tà thú)…
=> Khi sử dụng “dịch cân kinh“
+ Được 10 điểm tiềm năng!
+ Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 3 quấn.
+ Sử dụng nhiều bị “TẨU HỎA NHẬP MA”

Kĩ năng sơ => Tẩy tùy kinh:
+ Được đổi từ 250 mảnh gjấy vụn (mảnh gjấy vụn thu thập từ nhiệm vụ tà thú)…
=> Khi sử dụng “Tẩy tùy kinh“
+ Được 1điểm kĩ năng!
+ Mỗi nhân vật được sử dụng tối đa 3quấn.
+ Sử dụng nhiều bị “TẨU HỎA NHẬP MA”