Ninja school up Map 4x và 6x

Game ninja school đã có những thay đổi như sau:

Update Các Map Của Boss 4x và 6x đây:

Khi sever thông báo : ” Xích phiến thiên long và samurai chiến tướng xuất hiện XX, XY”

XX là nơi boss Xích phiến thiên long xuất hiện cụ thể bao gồm những số như sau:

Số 14 Rừng Aokigahara
Số 15 Vách núi Ito
Số 16 Thung lũng Taira
Số 34 Đảo Hebi
Số 35 Hang Meiro
Số 52 Rừng Kappa
Số 68 Núi Anzen

XY là nơi boss samurai chiến tướng xuất hiện cụ thể bao gồm những số như sau:
Số 41 khu đá đỏ Akai
Số 45 Hang núi Kurai
Số 59 Mũi hone
Số 24 Đỉnh Ichidai.