Ninja school tạm dừng nhiệm vụ Ngoại Khóa

Chào các bạn game thủ ninja school, chúng tôi xin gửi thông báo đến cộng đồng game thủ về việc tạm dừng nhiệm vụ Ngoại Khóa, thành thật xin lỗi các bạn vì sự cố này,

Những Ninja nào đã nhận nhiệm vụ ngoại khóa rồi thì vẫn sẽ trả nhiệm vụ được tại NPC Kagai.

BQT sẽ sớm mở lại Nhiệm Vụ Ngoại Khóa trong thời gian tới.

Thân.