[Ninja school] một số thay đổi mới cần biết

Chào các bạn game thủ ninja school, sau khi game ninja school cập nhật phiên bản mới đã có một số thay đổi nhỏ, có thể các bạn chưa quen với sự thay đổi này cho nên hôm  nay mình xin hướng dẫn lại cho các bạn chưa nắm rõ nhé.

Bản đồ Game Ninja School Online đã được thu gọn vào 2 mục tùy vào dòng điện thoại:

— Các dòng bàn phím số —
Đối với các dòng điện thoại này, bạn có thể mở bản đồ lên bằng cách chọn:

Menu -> Nhiệm vụ -> Chọn phím chọn trái ( Bản đồ )

 ninj school
– Đối với các dòng cảm ứng —

Đối với cảm ứng, ngoài cách trên bạn có thể mở bản đồ bằng cách chọn vào bản đồ nhỏ ở bên góc phải màn hình sẽ mở được bản đồ lớn.

game ninja school
Chú Ý Chức Năng mới:

Đã ra mắt chức năng dịch chuyển cấp độ giữa 2 trang bị. Chi tiết các bạn xem tại NPC Kenshinto.
Với chức năng này bạn không cần phải tách đá ra khỏi trang bị và ép lại từ đầu, bạn chỉ cần chọn Nâng cấp -> Đưa 2 trang bị vào -> Trang bị cấp cao hơn sẽ chuyển cho trang bị cấp thấp hơn.
Ví dụ: Vũ khí +8 dịch chuyển sang vũ khí mới mua +0, khi thành công bạn sẽ nhận được vũ khí mới +8.

Nhiệm vụ & phần thưởng:
Nhiệm vụ hằng ngày và Nhiệm vụ Tà thú.
Ngoài những phần thưởng của nhiệm vụ, khi hoàn thành các nhiệm vụ này các bạn sẽ nhận được một số điểm danh vọng. Các điểm danh vọng này sẽ sử dụng để mở một số chức năng trong các phiên bản sau.
Điểm danh vọng bạn có thể xem tại mục Thông tin nhân vật -> Đổi.
Trường hợp các bạn gặp lỗi khi chơi game ninja school.