[Ninja school] Cánh kiếm đá không khóa

Để các tình yêu của ninja school thuận tiện hơn trong việc kiếm đá không khóa, các bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

ninja school

Muốn luyện đá không khoá cao hơn cần phải có xu và đá không khoá. Bạn bỏ 2 viên đá không khóa vào luyện bằng xu rồi ra đá không khóa cao hơn có tỉ lệ hụt cao nhưng tiết kiệm đá.

Lên rồi thì luyện tiếp đá đó với đá cùi (1,2) không khóa được đá cao hơn 1cấp…

Cứ thế mà luyện tiếp đến đá 6 là vừa đi bán thôi.

P/s: Đá đều không khoá mới được, tinh luyện hụt là 4 lần được 1lần, hên thì được ngay lần đầu. Có nhiều xu và đá thì test không thì tham khảo test thử đi.

Chúc các bạn thành công!