[Ninja] Hướng dẫn NV tìm lông chim phượng hoàng lửa

Game ninja school luôn nỗi tiếng với những nhiệm vụ khó, và mới đây đã có rất nhiều bạn hỏi http://ninjaschools.net và thắc mắc về nhiệm vụ tìm lông phượng hoàng lửa. Chính vì lý do đó nên hôm nay Ninja school 3 sẽ giải thích và hướng dẫn chi tiết vấn đề này như sau.
Sau khi nhận được nhiệm vụ các bạn phải đến làng Oshin để gặp cô Toyotomi, trên đường bạn sẽ phải đi ngang một qua Dòng sông băng. Ở đây có thể xảy ra 2 trường hợp.

ninja school

  • TH1: Bạn gặp cá 1 sừng và giết chết nó. Sau đó bạn nhặt được 1 quyển sách rơi ra từ cá. Tiếp tục đi về làng Oshin. Khi gặp được cô Toyotomi, cô ấy sẽ giao cho bạn nhiệm vụ tìm lông chim phượng hoàng để làm khô quyển sách.
  • TH2:  Bạn không lượm sách thì khi gặp cô, cô vẫn sẽ giao nhiệm vụ là tìm sách giúp cô, các bạn phải quay lại dòng sông băng và lượm sách.

Các bạn chú ý, nhiệm vụ này là Tìm sách thần chứ không phải là giết cá 1 sừng cho nên dù bạn giết được cá mà chưa lấy sách thì cũng là chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm sách thì cô giáo mới giao tiếp cho bạn nhiệm vụ tìm lông chim, bạn phải sang đền Amaterasu, sẽ có con chim ở đó, bạn đánh thắng nó, lông chim sẽ rớt ra. Bạn một lần nữa quay lại trả nhiệm vụ cho cô Toyotomi thì coi như hoàn thành.

Các bạn lưu ý, xem danh mục các nhiệm vụ của mình, các bạn nên vào Menu-> Xem nhiệm vụ để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ.