Nhiệm vụ thu thập nguyên liệu trong game ninja school

Đây được coi là một nhiệm vụ khá đơn giản trong game ninja school, nhưng đòi hỏi phải tốn thời gian, nhiệm vụ này đòi hỏi kinh nghiệm của các bạn, và yêu cầu nhiệm vụ như hình ảnh bên dưới nhé bạn

Để chuẩn bị cho cuộc hành trình thực sự khi bước vào thế giới game ninja school thì các game thủ ninja school phải thu thập đủ nguyên liệu và hoàn các công việc sau :

ninja1

Trình độ đạt cấp 16

Tìm khoáng thạch

Nhặt vỏ Ốc Đá

Mang về cho cô Ameji

Chú ý : Khoáng thạch thường có ở trong hang Aka, vỏ Ốc Đá ở cánh đồng Hiya

Chúc các học viên ninja school hoàn thành nhiệm vu xuất sắc