Nhiệm vụ 38 game ninja school

Hướng dẫn nhiệm vụ 38 game ninja schol:

Nhiệm vụ 38 ninja school cũng đơn giãn như nhiệm vụ 34, 35. Với nhiệm vụ 38, sau khi đạt cấp 38 các bạn có thể tới hang kugyou, ở tầng 4 và 5 của hang sẽ có hình các bông tuyết, click 2 lần vào bông tuyết đó các bạn sẽ nhặt được tinh thể băng chứ không phải đợi 3 giây hệ thống nhặt nữa.

ninja school 38

– Hi vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn vượt qua nhiệm vụ một cách nhẹ nhàn.

Hãy thường xuyên truy cập: http://ninjaschools.net để có những tin tức mới nhất và chính xác nhất về game!