Nhiệm vụ 3 Trường

Với các bạn mới bắt đầu tham gia vào game ninja school thì chắc chắn hiểu biết về game còn hạn chế, nhằm để thêm kiến thức về các trường cũng như các nhân vật NPC chức năng của mỗi nhân vật cho mem mới, mình xin hướng dẫn nhiệm vụ tiềm hiểu trường 3 như sau :

ninja1

Yêu Cầu:

– Đạt trình độ cấp 9

– Nói chuyện với cô Toyotomi

– Nói chuyện với thầy Ookamesama

– Nói chuyện với thầy Kazeto

– Tìm Tajima báo cáo

Chú ý : cô Toyotomi ( Trường Hirosaki ), thầy 0okamesama( Trường 0oKaza),thầy Kazeto ( Trường Haruna )

Chúc các bạn thành công !

Để tham gia cộng đồng Game ninja school các bạn vào: http://ninjaschools.net để thưởng thức và trải nghiệm