Lục đại võ lâm và báu vật trấn phái

Mỗi môn phái có một bảo vật trấn giữ môn phái, lục đại môn phái có mỗi báu vật riêng, cùng điểm qua thông tin lục đại võ lâm với bảo vật trấn quốc.

Lục đại võ lâm bảo vật

Một số bảo vật lục đại môn phái

Sau đây là một số bảo vật lục đại môn phái:

– Đồ long bí sử : Bản thảo ghi chép tung tích của Đồ long bảo đao sử dụng và hoàn thành loạt nhiệm vụ nhận được Đồ long đao.
– Tây độc bản thảo : Bản thảo ghi chép tung tích của Kim xà trượng sử dụng và hoàn thành loạt nhiệm vụ nhận được Kim xà trượng.Viên nguyệt mê quyển: Cuốn trục ghi chép tung tích của
– Ma đao, sử dụng và hoàn thành loạt nhiệm vụnhận được Viên nguyệt loan đao.
– Huyết đao: Cuốn trục ghi chép tung tích của Huyết đao
Đó là những bảo vật có giá trị lớn, nếu người chơi võ lâm sở hữu chúng sức mạnh sẽ lên tầm cao mới và thể hiện đẳng cấp game võ lâm.
Người chơi nào may mắn sở hữu những bảo vật trấn phái trên, cùng chờ đợi và tham gia thế giới game luc dai vo lam ngay hôm nay.