Không làm vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong game ninja school

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một thủ thuật khi tham gia làm nhiệm vụ trong game ninja school nhanh nhất, thậm chí bạn không trực tiếp tham gia nhiệm vụ mà vẫn hoàn thành, bạn nào biết rồi thì đừng chém nhé!

– Đầu tiên ta chạy đến nơi làm nhiệm vụ
̣- Tiếp đó ta tìm một nhóm cũng đang làm nhiệm vụ giống mình ta xin vào nhóm. một số thành viên trong nhóm cùng làm nhiệm vụ như mình cũng được nha đừng quan trọng hoá quá.thế là xong rùi ta chỉ ngồi chơi nhận thành quả mà thui.
– Giải thích: Khi ta xin vào nhóm thì chúng ta chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và chia sẻ cả nhiệm vụ cho nhau nữa, khi đồng đội ta đánh đuợc một đơn vị trong nhiệm vụ là ta cũng được thơm lây.haha thế là ta ngồi mát ăn bát vàng rùi còn gì.
– Chú ý : ta không được đi xang khu khác ngoài khu của nhóm mình, không đi quá xa đồng đội.