iWin Online khuyến mãi X3 giờ vàng

iwin

Nội dung:
Khuyến mãi giờ vàng iWin Online X3 SMS, hãy nhanh tay vào mục nạp WIN kiểm tra ngay xem tài khoản được khuyến mãi theo hình thức nạp WIN nào nhé.

Thời gian:
Từ 11h00 đến 13h00 ngày 26/05/2014

Lưu ý: Đăng nhập iWin vào mục nạp WIN để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi!