iWin Online khuyến mãi giờ vàng

Nội dung:
Bạn nhận được khuyến mãi gì khi nạp WIN? Mau vào game kiểm tra ngay!
Các bạn đăng nhập iwinme.net và vào mục Nạp WIN trên ĐIỆN THOẠI để xem mình được khuyến mãi ở mục nào, nạp đúng mục đó mới được khuyến mãi nha.

Thời gian:
Từ 19h00 đến 21h00 ngày 21/05/2014

Để tải iWin, các bạn soạn tin nhắn: TST IWIN gửi 8071 để tải (500Đ/SMS).
Xem chi tiết tại: