Hướng dẫn nhiệm vụ tìm địa đồ và đào bảo vật trong ninja school

Đa số các game thủ ninja school thắc mắt về vấn nhiệm vụ tìm địa đồ và bảo vật trong game ninja school, chính vì lý do đó, http://ninjaschools.net sẽ nói rõ hơn về nhiệm vụ này, h vọng sẽ giúp được các bạn:

Tìm địa đồ:
Anh em đi đến map xương khô, đi đến cuối của tầng 2, thấy 4 cái đầu lâu thì sử dụng chìa khóa là vào được trong hầm. Vào trong anh em đánh chết hết quái là địa đồ tự rớt ra.(Quái trong hầm không hồi sinh nhé)

Đào bảo vật:
Tới map rết quỷ anh em đi thẳng sẽ rơi xuống chỗ như trong. Anh em đứng đó và mở hành trang, sử dụng tấm địa đồ. Nó hiện dòng chữ đang đào thì anh em đợi 1 lúc. Đào được thì trở về, còn nếu nó bảo: Bạn Cần Phải Đào Sâu Hơn thì anh em đào lại vài lần là được.Đó là nv 34,35 ai làm xong sẽ biết để mò đường rất vất vả, mình lập top này để anh em làm nv nhanh hơn.

Chúc các bạn chơi ninjas chool vui vẻ!