Hướng dẫn nhiệm vụ 35 ninja school

Cũng như tiêu đề sau đây mình hướng dẫn Game Ninja School Online nhiệm vụ level 35. Sau khi đạt cấp 34 và hoàn thành nhiệm vụ ninja school 34 các bạn sẽ tiến tới nhiệm vụ thứ 35.
– Với nhiệm vụ game ninja school 35 có 2 địa điểm để làm nhiệm vụ này là rừng gỗ Kouji đi từ làng Kojin tới và rừng Kappa đi từ làng Oshin.
– Nhiệm vụ 35 của ninja school, các bạn bấm sử dụng bản đồ, sẽ có hướng dẫn đi tới nơi có bảo vật và sẽ có 2 nơi để tìm thấy bảo vật nhiệm vụ này.
Rừng Kappa :
Các bạn đứng ở địa điểm như trong ảnh

 ninja1

Sử dụng bản đồ, nó sẽ tự động đào bảo vật, nếu hệ thống báo vẫn chưa thấy bảo vật và đào sâu hơn nữa thì các bạn tiếp tục sử dụng bản đồ cho tới khi nhận được ngọc rồng là hoàn thành nhiệm vụ và đối với rừng gỗ Kouji cũng như vậy.

ninja