Hướng dẫn kiếm điểm tích lũy chiến trường đến 4K

Với kinh nghiệm của mình tham gia ninja school cũng được 1 năm rồi, sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đi chiến trường hắc bạch nhẫn giả và kiếm điểm tích lũy lên tới 4000 để có thể nhận được phần thưởng  30 triệu exp và 1 dược đan đá 7.

Để đạt được số điểm đó trước hết các bạn phải lập 2 nhóm,hắc 1 nhóm và bạch 1 nhóm, nếu có ninja quạt và full pt thì càng tốt. Sau đó lần lượt up điểm cho nhau bằng cách.

Up điểm cho bạch, nhóm bạch phải chạy qua hắc đại, bạn nên lựa chọn nơi vằng vẻ nhé, chọn người canh cửa và luôn phiên thay đổi người trong nhóm để up điểm, khi chết nhóm hắc hãy quay về và chạy nhanh ra khu vực nhóm bạch đang chờ, cứ như thế khi nào đến 4k thì dừng lại.

Xong bên bạch rồi chúng ta tiếp túc up điểm cho bên hắc tương tự như vậy,.

Các bạn lưu ý, khi up điểm như vậy nhóm nào để cho nhóm kia đánh chết thì nên cởi trang bị ra hết nhé, làm vậy để cho mau chết, nhớ chọn đúng khu vực và lựa nơi vắng vẻ tránh làm phiền. Với cách này bạn có thể đạt đến nhẫn giả là chuyện thường.

Chúc các bạn thành công.