Hướng dẫn hái nấm và bắt oan hồn nhanh nhất

Đây là một nhiệm vụ theo mình là khá đơn giản trong ninja school, khi làm nhiệm vụ, các bạn sẽ thấy 3 cây nấm nhưng không biết chọn cây nào, bạn nên chọn cây bên tay phải và dưới màn hình nhất nhé, các bạn hái khu này xong thì chuyền sang khu khác, cách hái giống như lúc nãy nhưng nhớ là mỗi lần hái là mỗi lần chuyển khu, cứ thế mà hái là ok

Nhiệm vụ bắt oan hồn trong ninja school cũng rất đơn giản thôi, khi bạn đứng trước ở khu có những con tà thú, bạn cứ đứng và tìm con nào gần nhất mà đánh, đánh xong lại chuyển khu khác, đánh tiếp lại chuyển khu, cứ như vậy lặp đi lặp lại đủ yêu cầu nhiệm vụ là ok,

Chúc các bạn thành công