Hướng dẫn giao dịch game ninja school

Ninja school viết bài viết này 1 phần là để hỗ trợ cho bài viết sau “Chiến trường – Và những điều cần biết”, 1 phần là giúp mọi người ai chưa biết thì có thể hiểu hơn về chức năng “giao dịch” trong Ninja School Online =))

Bước 1 : Mời giao dịch

ninja school1        
 

ninja school2

Bước 2 : Sau khi bên “đối tác” chấp nhận thì 2 bên tiến hành vào hành trang đặt món đồ, số xu cần giao dịch vào khung giao dịch

ninja school3
ninja school4

Nếu các bạn chưa chắc chắn hoặc muốn chuyển sang giao dịch cho đối tác món đồ khác thì vẫn có thể chọn lại nhé ^^~

ninja school5

Lưu ý : Item phải là item không khoá, kể cả không khoá nhưng hạn sử dụng cũng được. Bên A đặt đồ/xu vào khung giao dịch, nhưng bên B không đặt gì cả vẫn giao dịch bình thường nhé

Bước 3 : Sau khi chọn xong món đồ, số xu cần giao dịch, các bạn ấn phím chọn trái để chọn nút “Khoá G.Dịch”

ninja school6

Lúc này, mọi thông tin chuyển đồ/xu đã chọn giao dịch của cả 2 bên sẽ được hiển thị, có thể xem thông tin đồ giao dịch của nhau. Và thời gian chờ là 5 giây, nếu trong khoảng 5 giây đó 2 bên ấn bất kỳ 1 nút nào kể cả “Đồng ý” giao dịch lập tức sẽ bị hủy bỏ

ninja school7

Bước 4 :Sau 5 giây chờ, 2 bên ấn phím mềm trái “Đồng ý” khi đã chắn chắn món đồ giao dịch theo thoả thuận trước của 2 bên để hoàn tất giao dịch nhé

ninja school8
 

ninja school9

Chú ý : Trong thời gian giao dịch, 1 trong 2 bên thoát ra giữa chừng giao dịch sẽ lập tức hủy nhé!!!

Thân ái!!!
Ninja Nino