Hướng dẫn đi ải thất thủ

Một trong những ải khó đi nhất trong ninja school chính là thất thủ ải, nhiều bạn cho rằng ải ngày vượt quá khả năng của mình, nhưng các bạn đừng vội nản như vậy, hôm nay game ninja school sẽ cho các bạn thấy được không phải mạnh là tất cả và đi ải vấn đề nằm ở sự hổ trợ lần nhau của 1 PT là quan trọng như thế nào

ninja school

Đầu tiên các bạn lập một đội gồm các phái như sau để hổ trợ nhé, 2 kiếm 1 quạt 1 đao, 2 kumai hoặc tiêu cung. Sau đó vào thất thú ải gặp 1 cái cột. Chia hai nhóm 5 người ra đánh cột 1 người vượt ải ra đánh quái. Cứ thế nếu người vượt ải chết sẽ ra cửa đầu, người tiếp theo vào đánh. Anh em nhớ là cần đánh chết cái cột trước nếu không nó sẽ hồi máu 12 triệu HP. Đánh hết 7 cái cột sẽ có 1 cửa mở ra có con boss , anh em giết nó là thắng, hãy hổ trợ nhau nhé, chia nhiệm vụ cho từng người 1.