Hướng dẫn Cheat Code game Ninja Schoo1,2,3

Tổng hợp Cheat Code game Ninja School 1, Ninja School 2 và Ninja School 3

 Ninja School 1

Nhấn phím trong khi chơi:
#1981# Mở khoá tất cả bản đồ
#1982# Tăng 1 cấp
#1983# +50000 tiền
#1984# Học tất cả kỹ năng
#30538# Bất tử máu và lực
#8463# Tổng thời gian đã chơi
#38305# One hit kill

Ninja School 2

Nhấn phím trong khi chơi:
#30538# Bất tử máu và lực
#38305# One hit kill
#1982# Tăng 1 cấp
#1983# +50000 tiền
#1981# Mở khoá tất cả bản đồ
#8463# Tổng thời gian đã chơi

Ninja School 3

Nhấn phím trong khi chơi:
#1984# Học tất cả kỹ năng
#33538# Bất tử máu và lực
#33305# One hit kill
#2972# Tăng 1 cấp
#2973# +50000 tiền
#1589# Mở khoá tất cả bản đồ
#8463# Tổng thời gian đã chơi

Lưu ý: Chỉ sử dụng Cheat Code khi thật sự cần thiết. Lạm dụng Cheat Code sẽ làm cho trò chơi mất hay và thú vị.