Hướng dẫn cài đặt – gỡ bỏ Game ninja school

Để giúp các bạn thuận lợi trong việc cài đặt và gỡ bỏ game ninja school, bạn xem bài viết sau nhé:

Hướng dẫn cài đặt game mobile:

1. Tải game ninja school về điện thoại

2. Tùy dòng máy và file game tải về mà cách cài khác nhau

  • Đối với máy java: bạn chọn file jar để cài đặt hoặc file jad đối với một số dòng của samsung.
  • Đối với máy android bạn chọn file apk để cài đặt

Hướng dẫn gỡ bỏ game ninja school:

Đối với dòng thông thường (với hỗ trợ Java):

  • Bạn quản lý tập tin, tìm tập tin. JAR và xóa di. Hoặc chương trình ứng dụng quản lý để tìm thấy cho đến khi trò chơi beme và xóa.

Đối với các máy chạy hệ điều hành Android:

  • Bạn tìm thấy các biểu tượng và giữ bàn tay của bạn vào biểu tượng cho một vài giây.
  • Điện thoại sẽ cho bạn biết nếu bạn muốn gỡ bỏ cài đặt các chương trình?
  • Chọn Yes / Có.

Đối với các model chạy hệ điều hành iOS (iphone/ipad):

  • Bạn tìm thấy các biểu tượng và giữ bàn tay của bạn vào biểu tượng cho một vài giây.
  • Biểu tượng sẽ rung biểu tượng “x” biểu tượng chương trình góc.
  • Chọn “x” và nhấn Yes / OK.