Game thủ bức súc khi ninja school fix rương hang động

Vâng! 233Rương HĐ 6x của tao, giờ chắc chỉ còn là đống đá, Xin thưa tới các mod-admin ninja school 1 câu như này:
– Nguồn động lực chính của chúng tao là mở rương hang động… Hy vọng kiếm đuơc 1 set đồ ngon dựa vào chính khả năng online của mình. Vậy bây giờ fjx rồi thử hỏi xem lũ cùi chúng tao kiếm yên để ép đồ như nào? Trong khi đấy Mốc ép đồ thì đắt vãi cả linh hồn ra. Muốn có được 1 Set+12 bét bét cũng gần 2 tháng đi hang động.
– Nạp thẻ à? Tiền đâu?
– tiền ***** có =>> Cùi mãi mãi
– Event nhàm chán chỉ dành cho những thằng có tiền =>> Cùi mãi mãil =>> Tao cứ nghĩ game ninja school này minh sẽ gắn bó mãi mãi nhưng bây giờ đã khiến tao phải suy nghĩ lại, có thể chơi thiên thần truyện online 3d cho lành.