Game Ninja school 0.8.7

Game ninja school với sự thành công trong phiên bản 086, tới hôm nay ninja school đã quyết định up phiên bản ninja school 087 nhằm đáp lễ lại sự ưu ái cũng như ủng hộ của các game thủ, với phiên bản mới ngày, ninja school đã có một số thay đổi nhỏ nhằm tăng thêm kịch tính cho game, để biết được sự thay đổi đó các bạn xem phía dưới nhé:

ninja4

 

Có gì mới trong bản Ninja School Online 087 này;

– Chiến trường Hắc Bạch Nhẫn Giả.
– Phần thưởng đạt được khi tham gia chiến trường Hắc Bạch Nhẫn Giả như sau:

+ Danh hiệu Hạ Nhẫn : 5.000.000 kinh nghiệm + 1 viên đá 4.
+ Danh hiệu Trung Nhẫn : 10.000.000 kinh nghiệm + 1 viên đá 5.
+ Danh hiệu Thượng Nhẫn : 15.000.000 kinh nghiệm + 2 viên đá 6.
+ Danh hiệu Nhẫn Giả : 30.000.000 kinh nghiệm + 1 viên đá 7 + 1 viên đan dược.
+ Ngoài ra bên thắng sẽ được nhận thêm 1 viên đá 5.

* Lưu ý trong bản Ninja School Online 087: 
– Có 4 loại đan dược:
+ Sinh Mệnh Đan: Tăng hp tối đa 1000 trong thời gian 5 phút.
+ Long Lực Đan: Tăng 500% tấn công cơ bản trong thời gian 5 phút.
+ Minh Mẫn Đan: Tăng 500 chính xác trong thời gian 5 phút.
+ Kháng Thể Đan: Tăng 100 kháng tất cả trong thời gian 5 phút.