Điểm hoạt động game ninja school

Mỗi ngày đăng nhập game ninja school bạn sẽ nhận được 3 điểm hoạt động. Qua một ngày bạn sẽ bị trừ 1 điểm hoạt động

Nếu Điểm hoạt động lớn hơn 50 điểm thì mỗi ngày bị trừ 2, nếu lớn hơn 100 điểm sẽ trừ 3 điểm mỗi ngày.

Bạn có thể kiếm thêm điểm hoạt động từ các sự kiện event ninja school sẽ ra sau này.

Mỗi Thứ Hai đầu tuần nếu bạn tích lũy đủ điểm hoạt động bạn có thể tiến hành gặp NPC Okanechan đổi Yên sang Xu.

Trong phiên bản Close Beta test Ninja School Online để đổi Yên sang Xu cần phải có 10 điểm hoạt động trở lên. Vì thế bạn hãy tải game ninja school ngay từ bây giờ nhé

Một tuần một lần duy nhất và được đổi theo các mức khác nhau tùy level của người chơi.

Level 1x đổi được 10000 Yên = 10000 Xu.

Level 2x đổi được 20000 Yên = 20000 Xu.

Level 3x đổi được 30000 Yên = 30000 Xu.

Level 4x đổi được 40000 Yên = 40000 Xu.

Level 5x đổi được 50000 Yên = 50000 Xu.

Level 6x đổi được 60000 Yên = 60000 Xu.

Level 7x đổi được 70000 Yên = 70000 Xu.