Cheat code ninja school 1 2 3

Để giúp các tình yêu của Ninja school, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Cheat Code cho ninja school 1, 2, 3 mới nhất. Nhưng các bạn Chỉ sử dụng Cheat Code khi thật sự cần thiết. Lạm dụng Cheat Code sẽ làm cho trò chơi mất hay và thú vị nhé.

ninja school

Ninja School 1

Nhấn phím trong khi chơi:
#1981# Mở khoá tất cả bản đồ
#1982# Tăng 1 cấp
#1983# +50000 tiền
#1984# Học tất cả kỹ năng
#30538# Bất tử máu và lực
#8463# Tổng thời gian đã chơi
#38305# One hit kill

Ninja School 2

Nhấn phím trong khi chơi:
#30538# Bất tử máu và lực
#38305# One hit kill
#1982# Tăng 1 cấp
#1983# +50000 tiền
#1981# Mở khoá tất cả bản đồ
#8463# Tổng thời gian đã chơi

Ninja School 3

Nhấn phím trong khi chơi:
#1984# Học tất cả kỹ năng
#33538# Bất tử máu và lực
#33305# One hit kill
#2972# Tăng 1 cấp
#2973# +50000 tiền
#1589# Mở khoá tất cả bản đồ
#8463# Tổng thời gian đã chơi

Hãy Tải Game Ninja school tại: http://ninjaschools.net