Chảy dãi vì game thủ teen ninja school

Cũng như tiêu đề đã nói, đây là một game thủ mới gia nhập gia đình ninja school, vo tình các game thủ phát hiện được trong một dịp offline, với một khương mặt trong sáng, đây sẽ hứa hẹn là một trong những game thủ đáng gườm của game ninja school

Sau đây là những hình ảnh đáng yêu của game thủ:

1 2 3 4 5 6 7 8