Cách cộng điểm ninja school bạn chưa biết!

Trong game ninja school mình xin chia thành 2 hệ, và cách phân bố điểm của 2 hệ như sau. Đây là kinh tích lũy kinh nghiệm của mình, nếu bạn nào có ý kiến khác thì góp ý nhé!

game ninja school

Game ninja school gồm có 2 hệ:
– Hệ ngoại công gồm: Kiếm, kunai, và đao, với hệ ngoại công ta nên tăng 7 điểm sức mạnh 2 điểm thể lực và 1 điểm thân pháp
( hoặc 6 điểm sức mạnh 2 điểm thân pháp 2 điểm thể lực củng ok)
– Đối với hệ nội công gồm: Tiêu, quạt, và cung, với hệ nội công ta nên tăng 6 sức mạnh 2 thể lực quà 2 thân pháp. Tất cả các vũ khí mình đã test hết rồi, mình thấy tiêu train quà pk tốt nhất, đao thì ôm quái ngon.